ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ที่วัดอันราคุจิ (2-6-1 โอคาดะ, ซามุคาวะ-โชะ) คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การคัดลอกพระสูตรได้ในวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน (ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม) มีบริการเก้าอี้ให้นั่ง แต่หากใครไม่สะดวกนั่งพื้นก็สามารถเข้ามาได้ กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยโยโระ และองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่งไดนิจิ เนียวไร เป็นพระพุทธรูปจากสมัยเฮอัน ขอเชิญมารับพลังแห่งการอธิษฐานแบบดั้งเดิมที่นี่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ ตั้งแต่ 15:00 น. ในวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน (ปิดในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม)
ช่วงเวลา

1ชม30นาที

ค่าเข้า 100 เยน สำหรับ “กระดาษพระสูตร”
การเข้าถึง

สายเจอาร์สะกะมิ สถานีสะมุกะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

ซามุคาวะ
สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

ซามุคาวะ
สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ  และ ภูเขาฟูจิ)

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

ซามุคาวะ
ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ซามุคาวะ