ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

พื้นที่โชะนัน 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ที่อันระคุจิ คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ชะเกียว (ลอกพระสูตร) ในวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน (15: 00 ~) ซึ่งปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีเข่าที่ไม่ดี หรือไม่สามารถนั่งคุกเข่าแบบเซซาได้ เพราคุณสามารถนั่งบนเก้าอี้ รูปปั้นของ ไดนิชิ เนียวไร ซึ่งเป็นฮอนซอนของที่นี่ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2387 โอะคะดะ, สะมุคะวะ-มะชิ, โคะซาน-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์สะกะมิ สถานีสะมุกะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ
พื้นที่โชะนัน

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สะกะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

สะกะมิยะ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ
พื้นที่โชะนัน

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ  และ ภูเขาฟูจิ)
พื้นที่โชะนัน

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)