สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ชิมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (Shimukawa Central Park) เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะหลักของเมืองสะมุคะวะ และเป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานเทศกาลขนาดใหญ่โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันกว้างขวาง จากถนนในเขตสวนคุณสามารถมองเห็นประตูโทริขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าศาลเจ้าสะมุคะวะและภูเขาฟูจิ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยะยะมะ, สะมุคะวะ-โชะ, โคะซะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีสะมุคะวะ

รูปถ่าย

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)
พื้นที่โชะนัน

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)
พื้นที่โชะนัน

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)
พื้นที่โชะนัน

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)