ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

พื้นที่ทางตะวันตก15นาที

รายละเอียด

ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิอันงดงาม และฮะโกะเนะ ซอมมะ (ปล่องภูเขาไฟ) ที่เชิงเขาโคะมะงะทะเกะ ตรงกรวยภูเขาไฟกลาง คุณจะพบกับพืชในพื้นที่ลมแรง เช่น ฮะโกะเนะ อะเซลเรีย (ดอกสีขาวขนาดเล็กที่เรียกว่า Hakone Kometsutsuji ในภาษาญี่ปุ่น)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โมะโตะฮะโกะเนะ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ยอดเขาคะมิยะมะ

ยอดเขาคะมิยะมะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป