ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ภูเขาไฟที่มีความสูง 1,409 เมตรในฮะโกะเนะ-มะชิ, เขตอะชิงะระชิโมะ จังหวัดคะนะงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โมะโตะฮะโกะเนะ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ยอดเขาคะมิยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ยอดเขาคะมิยะมะ

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

โอะวะคุดะนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะวะคุดะนิ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ