ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

โมะโตะฮะโกะเนะ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น
Map of ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ
  • ฮะโกะเนะ ฟรีพาส , พาสฟูจิ ฮะโกะเนะ +1

ภูเขาไฟที่มีความสูง 1,409 เมตรในฮะโกะเนะ-มะชิ, เขตอะชิงะระชิโมะ จังหวัดคะนะงะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คามิยามะ

คามิยามะ

ฮาโกเนะ
พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

ฮาโกเนะ
โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ

ฮาโกเนะ
โคมะกาเนะ

โคมะกาเนะ

ฮาโกเนะ