พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เขตภูเขาไฟฮาโกเนะประกอบด้วยเมืองใหญ่ 1 แห่งและเมืองย่อยอีก 3 แห่ง กล่าวคือ เมืองโอดะวะระ, เมืองฮาโกะเนะ มาชิ, เมืองมานาซุรุ มาชิ และเมืองยุกะวะระ มาชิ ในบริเวณแห่งนี้มีแผ่นเปลือกโลกซ้อนกันอยู่ 3 แผ่น ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่มีภูเขาไฟเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คุณจะได้เห็นธรณีสัณฐานภูเขาไฟ ตะกอนภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟหลากหลายรูปแบบ ที่พิพิธภัณฑ์ฮาโกเนะ คุณจะได้เรียนรู้ความอัศจรรย์ของภูเขาไฟฮาโกเนะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1251 เซนโกะคุฮะระ, ฮาโกเนะ-มาชิ, อาชิกะระชิโมะ-กัน, คานะกะวะ-เก็น

การเข้าถึง

สถานีโอวะคุดานิ กระเช้าไฟฟ้าฮาโกะเนะ

เวลาทำการ

9:00~16:30

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวันตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์: ฟรี ห้องจัดแสดง: ผู้ใหญ่และเด็ก - 100 เยน, เด็กก่อนเข้าโรงเรียนและเด็กเล็กเข้าฟรี

รูปถ่าย

โอะวะคุดะนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะวะคุดะนิ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ

ยอดเขาคะมิยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ยอดเขาคะมิยะมะ