ยอดเขาคะมิยะมะ

พื้นที่ทางตะวันตก15นาที

รายละเอียด

นี่คือเส้นทางเดินป่าผ่านภูเขาคะมิยะมะ จุดที่สูงที่สุดของฮะโกะเนะ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพจากอ่าวสะกะมิไปจนถึงคาบสมุทรโบะโสะ พร้อมกับภาพทะเลสาบอะชิโนะโกะเบื้องหน้าของคุณและวิวดอกไม้หลากสีสัน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โมะโตะฮะโกะเนะ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ