บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อให้คนจำนวนมากได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ยุคิโอะ โอะสะก หรือที่เรียกกันว่า "พระเจ้าแห่งรัฐธรรมนูญ" บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ ถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของบ้านเกิดของเขา ‘โอสะกิแมนชั่น’ ในเดือนมกราคม 1957 (โชวะ 32) ภายในบริเวณมีอนุสาวรีย์ที่มีชื่อว่า "มาตรฐานแห่งความดีและไม่ดี" ที่เขียนขึ้นโดยโอะสะกิ และภายในบ้านมีการจัดแสดงรูปภาพ รูปถ่ายบุคคลรของใช้ส่วนตัวของโอะสะกิ และข้าวของที่แสดงถึงกิจกรรมหลากหลายของเขา

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

691 มะทะโนะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

042-784-0660

เวลาทำการ

9:00-17:00

รูปถ่าย

ซานตะ เรียวกัง
พื้นที่ใจกลาง

ซานตะ เรียวกัง

สะพานมิอิ โอฮาชิ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานมิอิ โอฮาชิ

ทะเลสาบซึตคุอิ
พื้นที่ใจกลาง

ทะเลสาบซึตคุอิ

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์
พื้นที่ใจกลาง

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์