ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โอะยะมะ ไคโดะ

โอะยะมะ ไคโดะ

โอะยะมะ ไคโดะ เป็นถนนที่เริ่มต้นจากประตูเอโดะ-อะคะสะกะ ไปสู่ศาลเจ้าโอะยะมะ-อะฟุริ และยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกเช่น "อะซึตงิ-ไคโดะ" และ "ยะงุระซะวะโอะกัน" เมื่อถึงเส้นทางนี้เข้าสู่เมืองเอโดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เมืองคาวาซากิ โอยามะ ไคโดะ ฟุรุซะโตะ คัน

เมืองคาวาซากิ โอยามะ ไคโดะ ฟุรุซะโตะ คัน

คาวาซากิ
สะพานโออิชิ

สะพานโออิชิ

คาวาซากิ
ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

คาวาซากิ
อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ

อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ

คาวาซากิ