Tổng quan

Đường Oyama Kaido bắt đầu từ cổng Edo-akasaka đến đền Oyama-afuri. Con đường còn có tên gọi khác như "Atsugi-Kaido" và "Yagurazawaokan" bởi vì nó dẫn đến Edo.

Thông tin chi tiết

Hình ảnh

Nhà hàng Toufu-ya Ukai
Yokohama, Kawasaki 1

Nhà hàng Toufu-ya Ukai

Kappaku Saginuma
Yokohama, Kawasaki 2

Kappaku Saginuma

Nhà trọ suối nước nóng Arima Ryoyo
Yokohama, Kawasaki 4

Nhà trọ suối nước nóng Arima Ryoyo

YOKOHAMA B-CORSAIRS
Yokohama, Kawasaki 0

YOKOHAMA B-CORSAIRS