Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Oyama Kaido

Oyama Kaido

Đường Oyama Kaido bắt đầu từ cổng Edo-akasaka đến đền Oyama-afuri. Con đường còn có tên gọi khác như "Atsugi-Kaido" và "Yagurazawaokan" bởi vì nó dẫn đến Edo.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Thành phố Kawasaki Oyama Kaido Furusato Kan

Thành phố Kawasaki Oyama Kaido Furusato Kan

Kawasaki
Cầu Oishi

Cầu Oishi

Kawasaki
Đền Mizonokuchi

Đền Mizonokuchi

Kawasaki
Bia tưởng niệm Kunikida Doppo

Bia tưởng niệm Kunikida Doppo

Kawasaki