Tổng quan

Đường Oyama Kaido bắt đầu từ cổng Edo-akasaka đến đền Oyama-afuri. Con đường còn có tên gọi khác như "Atsugi-Kaido" và "Yagurazawaokan" bởi vì nó dẫn đến Edo.

Hình ảnh

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama
Yokohama, Kawasaki

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama

Cầu Oishi
Yokohama, Kawasaki

Cầu Oishi

Đền Mizonokuchi
Yokohama, Kawasaki

Đền Mizonokuchi

Bia tưởng niệm Kunikida Doppo
Yokohama, Kawasaki

Bia tưởng niệm Kunikida Doppo