ข้อมูลทั่วไป

บริเวณระเบียงชมวิวเปิดโอกาสให้ชมวิวภูเขาโอะยะมะในเทือกเขาทันสะวะและภูเขาฟูจิ และในบริเวณสวนสาธารณะมีพื้นที่ที่มีม้านั่งไว้สำหรับนั่งพัก ดังนั้นสามารถมาชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม พร้อมชมพรรณไม้นานาชนิดของสวนแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4 โชะเมะ-21 โอะยะมินะมิ, เอะบินะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว/โซะเทะซึต/สะกะมิ สถานีเอะบินะ

วันหยุดทำการ

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เอะบินะ เอส.เอ.
พื้นที่ใจกลาง

เอะบินะ เอส.เอ.

วัดโงะฉะ
พื้นที่ใจกลาง

วัดโงะฉะ

โคะอุซะฮัม
พื้นที่ใจกลาง

โคะอุซะฮัม

สวนอิมะฟุคุ-ยาคุอิ-มอน
พื้นที่ใจกลาง

สวนอิมะฟุคุ-ยาคุอิ-มอน