โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โคะอุซะฮัม

โคะอุซะฮัม

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แฮม ไส้กรอก และ 'เนื้อบออะยะเสะ ทอนสุกิ' โฮมเมดได้ที่นี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้อหมูโคะอุซะ (Kouza) และได้รับเลือกให้เป็นในหนึ่งใน 100 สุดยอดอาหารพื้นเมืองของคะนะงะวะ

ข้อมูลสำคัญ

วันหยุดทำการ วันจันทร์ที่สามของเดือน / วันหยุดสิ้นปี และวันปีใหม่
การเข้าถึง

สถานีเอะบินะ: สายโอดะคิว, สายโซะเทะสึ, สายซากามิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เอะบินะ เอส.เอ.

เอะบินะ เอส.เอ.

พื้นที่ใจกลาง
วัดโงะฉะ

วัดโงะฉะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนคะนิงะยะ

สวนคะนิงะยะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนโอะยะคินริน

สวนโอะยะคินริน

พื้นที่ใจกลาง