ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แฮม ไส้กรอก และ 'เนื้อบออะยะเสะ ทอนสุกิ' โฮมเมดได้ที่นี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้อหมูโคะอุซะ (Kouza) และได้รับเลือกให้เป็นในหนึ่งใน 100 สุดยอดอาหารพื้นเมืองของคะนะงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2366-8 โยะชิโอะกะ, อะยะเสะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีชะเกะ

วันหยุดทำการ

วันหยุดปีใหม่

รูปถ่าย

เอะบินะ เอส.เอ.
พื้นที่ใจกลาง

เอะบินะ เอส.เอ.

วัดโงะฉะ
พื้นที่ใจกลาง

วัดโงะฉะ

สวนคะนิงะยะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนคะนิงะยะ

สวนโอะยะคินริน
พื้นที่ใจกลาง

สวนโอะยะคินริน