Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โคะอุซะฮัม

โคะอุซะฮัม

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แฮม ไส้กรอก และ 'เนื้อบออะยะเสะ ทอนสุกิ' โฮมเมดได้ที่นี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้อหมูโคะอุซะ (Kouza) และได้รับเลือกให้เป็นในหนึ่งใน 100 สุดยอดอาหารพื้นเมืองของคะนะงะวะ

ข้อมูลสำคัญ

วันหยุดทำการ วันหยุดปีใหม่
การเข้าถึง สายสะกะมิ สถานีชะเกะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เอะบินะ เอส.เอ.

เอะบินะ เอส.เอ.

พื้นที่ใจกลาง
วัดโงะฉะ

วัดโงะฉะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนคะนิงะยะ

สวนคะนิงะยะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนโอะยะคินริน

สวนโอะยะคินริน

พื้นที่ใจกลาง

รูปถ่าย