ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าที่กล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน ชิจิน-โงะได ในระหว่างการเดินทางทางตะวันออกของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของก้อนหินที่เคยเป็นที่นั่งของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ และต้นบีชยักษ์ที่มีใบดูราวกับจักรวาล ทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และศาลเจ้าหลัก และป้ายชื่อ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1603 ฮะยะคะวะ, อะยะเสะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีชะเกะ
เอะบินะ เอส.เอ.
พื้นที่ใจกลาง

เอะบินะ เอส.เอ.

โคะอุซะฮัม
พื้นที่ใจกลาง

โคะอุซะฮัม

สวนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนชิโระยะมะ

สวนโอะยะคินริน
พื้นที่ใจกลาง

สวนโอะยะคินริน