โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดโงะฉะ

วัดโงะฉะ

ศาลเจ้าที่กล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน ชิจิน-โงะได ในระหว่างการเดินทางทางตะวันออกของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของก้อนหินที่เคยเป็นที่นั่งของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ และต้นบีชยักษ์ที่มีใบดูราวกับจักรวาล ทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และศาลเจ้าหลัก และป้ายชื่อ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สายสะกะมิ สถานีชะเกะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เอะบินะ เอส.เอ.

เอะบินะ เอส.เอ.

พื้นที่ใจกลาง
โคะอุซะฮัม

โคะอุซะฮัม

พื้นที่ใจกลาง
สวนชิโระยะมะ

สวนชิโระยะมะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนโอะยะคินริน

สวนโอะยะคินริน

พื้นที่ใจกลาง