ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดโงะฉะ

ศาลเจ้าที่กล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน ชิจิน-โงะได ในระหว่างการเดินทางทางตะวันออกของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของก้อนหินที่เคยเป็นที่นั่งของยะมะโตะ ทะเคะรุ โนะ มิโคะโตะ และต้นบีชยักษ์ที่มีใบดูราวกับจักรวาล ทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และศาลเจ้าหลัก และป้ายชื่อ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สาย Odakyu สถานี Ebina

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เอะบินะ เอสเอ

เอะบินะ เอสเอ

เอบินะ
โคะอุซะฮัม

โคะอุซะฮัม

อายาเสะ
สวนชิโระยะมะ

สวนชิโระยะมะ

อายาเสะ
สวนโอะยะคินริน

สวนโอะยะคินริน

เอบินะ