ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

ในสมัยเอโดะ ซันโนะมารุเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชบริพารใหญ่ และเหล่าคนรับใช้ โดยถูกรายล้อมไปด้วยนิโนะมารุ, โกโยะไม-กุรินาวะ และมินามิ-กุรินาวะ ซันโนะมารุนี้มีทางเข้าและทางออกสี่ทาง โดยมีโอเตะกุจิทางตะวันออก, คูตะกุจิทางเหนือ และฮาโกเนะ-กุจิทางตอนใต้ เป็นประตูสี่เหลี่ยมที่เสริมด้วยกำแพงหินแข็ง ในสมัยต้นยุคเอโดะ ปราสาทโอะเทะ-กุชิแห่งโอดะวาระ คือที่ฮาโกเนะ-กุชิ แต่ถูกย้ายไปที่ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งหันหน้าไปทางเอโดะ ในรัชสมัยของตระกูลอินาเบะ บนกำแพงหินบริเวณประตูโอเตะ-มอน มีระฆังแห่งกาลเวลาซึ่งถูกเคลื่อนย้ายมาในสมัยไทโช (ระฆังปัจจุบันสร้างในปี 1953) จะถูกตีเวลา 06:00 น. และ 18:00 น. เพื่อบอกเวลาแก่ราษฎร

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ช่วงเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอดะวาระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ร้านอาหารดะรุมะ  image

ร้านอาหารดะรุมะ

โอดาวาระ
ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ) image

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

โอดาวาระ
สวนซากปราสาทโอดะวะระ image

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอดาวาระ
ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์ image

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

โอดาวาระ