โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

ในสมัยเอโดะ ซันโนะมารุเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชบริพารใหญ่ และเหล่าคนรับใช้ โดยถูกรายล้อมไปด้วยนิโนะมารุ, โกโยะไม-กุรินาวะ และมินามิ-กุรินาวะ ซันโนะมารุนี้มีทางเข้าและทางออกสี่ทาง โดยมีโอเตะกุจิทางตะวันออก, คูตะกุจิทางเหนือ และฮาโกเนะ-กุจิทางตอนใต้ เป็นประตูสี่เหลี่ยมที่เสริมด้วยกำแพงหินแข็ง ในสมัยต้นยุคเอโดะ ปราสาทโอะเทะ-กุชิแห่งโอดะวาระ คือที่ฮาโกเนะ-กุชิ แต่ถูกย้ายไปที่ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งหันหน้าไปทางเอโดะ ในรัชสมัยของตระกูลอินาเบะ บนกำแพงหินบริเวณประตูโอเตะ-มอน มีระฆังแห่งกาลเวลาซึ่งถูกเคลื่อนย้ายมาในสมัยไทโช (ระฆังปัจจุบันสร้างในปี 1953) จะถูกตีเวลา 06:00 น. และ 18:00 น. เพื่อบอกเวลาแก่ราษฎร

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอดะวาระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ร้านอาหารดะรุมะ

ร้านอาหารดะรุมะ

พื้นที่ทางตะวันตก
ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

พื้นที่ทางตะวันตก
สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก
ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

พื้นที่ทางตะวันตก