โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-โมริ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "พื้นที่อนุรักษ์สีเขียวในคาวาสะกิ ตั้งอยู่ด้านบนของวัดโจะอุเค

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6-41 ยุเอะอะโสะ อะโสะ, คาวาสะกิ ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะเอะ

รูปถ่าย

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าอะคิบะ

เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ