ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-โมริ

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-โมริ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "พื้นที่อนุรักษ์สีเขียวในคาวาสะกิ ตั้งอยู่ด้านบนของวัดโจะอุเค

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะเอะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

คาวาซากิ
วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

คาวาซากิ
ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ

คาวาซากิ
เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ

เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ

คาวาซากิ