Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Okkoshiyama Fureai-no-Mori

Okkoshiyama Fureai-no-Mori

Okkoshiyama Fureai-no-Sato được chọn là "Khu bảo tồn cây xanh ở Kawasaki” và nằm trên đỉnh của chùa Joukei.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến Odakyu, ga Kakioe

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Bảo tàng Lịch sử địa phương Kakio

Bảo tàng Lịch sử địa phương Kakio

Kawasaki
Chùa Jokei・Đền  Akiba

Chùa Jokei・Đền Akiba

Kawasaki
Đền Akiba

Đền Akiba

Kawasaki
Ekimae - địa điểm trước đây của Fujiya

Ekimae - địa điểm trước đây của Fujiya

Kawasaki