เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

อดีตร้านค้าส่งถ่านหินฟูจิยะ ในสมัยเอะโดะ ถ่านหินที่ขุดในพื้นที่นี้ถูกส่งไปยังเอโดะบนถนน แทนที่จะส่งโดยทาน้ำ เนื่องจากมีระยะใกล้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5-38-5 อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-สะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-สะโตะ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าอะคิบะ