ถนนต้นสนนิโนะมิยะ ซอนโทะคุ โนะ ยุคะริ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

กล่าวกันว่าต้นสนสีดำ 400 ต้นข้างทำนบกั้นน้ำไปจนถึงปากน้ำ ปลูกขึ้นโดย Ninomiya Sontoku ซึ่งเป็นผู้นำทางการเกษตรของสมัยเอโดะด้วยเงินที่เขาได้รับเป็นรางวัลจากพี่เลี้ยงของเขา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โฮะริโนะอุชิ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโทะมิซุ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ

เส้นทางขี่จักรยานเลียบแม่น้ำซาคะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางขี่จักรยานเลียบแม่น้ำซาคะวะ

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ