พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีคอลเล็กชั่นของคะซุมะสะ นะคะงะวะ (Kazumasa Nakagawa) จำนวน 652 ชิ้น ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญทางด้านวิวทิวทัศน์ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นะคะงะวะมีสตพดิโอในมะนะซุรุ และทำงานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิต มาชื่นชมผลงานของเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของคาบสมุทรมะนะซุรุ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1178-1, มะนะซึตรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0465-68-1128

เวลาทำการ

9:30~16:30 (ประตูเปิดให้เข้าจนถึงเวลา 16:00)

วันหยุดทำการ

วันพุธ (เปิดหากเป็นวันหยุด), 12/28 ~ 1/3

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 600 เยนภายใต้โรงเรียนมัธยม: 350 เยน

รูปถ่าย

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะโทะงะฮะมะ

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก

บึงนก