ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ในใจกลางพื้นที่ป่าและทะเลสาบ จะปรากฏตัวต่อเมื่อมีฝนตก

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มะนะซุรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ภูเขาโทะอุเมียวซาน
พื้นที่ทางตะวันตก

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะโทะงะฮะมะ