ข้อมูลทั่วไป

ภูเขาแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นกรวยภูเขาไฟสลับชั้นที่มีพลัง เมื่อ 350,000-270,000 ปีมาแล้ว และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแอ่งภูเขาไฟฮะโกะเนะ เพื่อเป็นการระลึกถึงการมาเยือนของคุณ ถ่ายรูปคู่กับภูเขาฟูจิ และภูเขาอันงดงามของญี่ปุ่น ภูเขาคินโทะกิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

เซ็นโงะคุฮะระ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ (เซ็นโงะคุฮะระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ (เซ็นโงะคุฮะระ)

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ
พื้นที่ทางตะวันตก 11

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ
คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก 41

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ