Đèn thờ Mitama

Yokosuka, Miura 30phút

Tổng quan

Đền thờ nằm gần với gia tộc Gongoro, gia tộc cai trị Kamakura trong ba năm. Hàng năm vào ngày 18 tháng 9, ngôi đền tổ chức một đám rước nổi tiếng với những chiếc mặt nạ được bảo quản kho tàng đền.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-9 Sakanoshita, Kamakura, Kanagawa

Đường đến

Trạm Kamakura
Chùa Hase
Yokosuka, Miura

Chùa Hase

Chùa Kousoku
Yokosuka, Miura

Chùa Kousoku

Asaba Ya Honten
Yokosuka, Miura

Asaba Ya Honten

Chùa Jojuin
Yokosuka, Miura

Chùa Jojuin