ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

มิชิมะไทฉะเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ที่เมืองโอะมิยะ-โชะ มิชิมะ จังหวัดชิซุโอะกะ นี่คือศาลเจ้าหลักของอิซุ โนะ คุนิ (เขตอิซุ) มิยะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ ได้อธิษฐานขอการฟื้นฟูของตระกูลมิยะโมะโตะ โอะยะมะทุมิ โนะ มิโคะโตะ และ ซึตมิฮะยะเอะโคะโตะ สิโระนุชิโนะ คะมิ ได้รับการบูชาด้วยกันที่นี่ และรวมกันมีชื่อเรียกว่า มิชิมะ ไดเมียวจิน

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-5 โอะมิยะ-โชะ, มิชิมะ-ชิ, ชิซุโอะกะ

เวลาทำการ

โฮะอุโมะซึตกัน 9:00 - 16:30 น เข้ารอบสุดท้ายเวลา 16:00 น.

วันหยุดทำการ

ห้องนิทรรศการปิดวันที่ 26 มีนาคม 2018

ค่าใช้จ่าย

ทะคะระโมะโนะ คัน: 500 เยนสำหรับผู้ใหญ่, 400 เยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือนักเรียนมัธยมปลาย, 300 เยนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปถ่าย

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

โงะคุระคุยุ มิชิมะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

มิชิมะ สกาย-วอล์ค
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

มิชิมะ สกาย-วอล์ค

อะชิโนะโคะ สกายไลน์
พื้นที่ทางตะวันตก

อะชิโนะโคะ สกายไลน์