โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

มิชิมะไทฉะเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ที่เมืองโอะมิยะ-โชะ มิชิมะ จังหวัดชิซุโอะกะ นี่คือศาลเจ้าหลักของอิซุ โนะ คุนิ (เขตอิซุ) มิยะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ ได้อธิษฐานขอการฟื้นฟูของตระกูลมิยะโมะโตะ โอะยะมะทุมิ โนะ มิโคะโตะ และ ซึตมิฮะยะเอะโคะโตะ สิโระนุชิโนะ คะมิ ได้รับการบูชาด้วยกันที่นี่ และรวมกันมีชื่อเรียกว่า มิชิมะ ไดเมียวจิน

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

โฮะอุโมะซึตกัน 9:00 - 16:30 น เข้ารอบสุดท้ายเวลา 16:00 น.

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างอาจปิดชั่วคราว หรือเปลี่ยนเวลาเปิดทำการ กิจกรรมอาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละสถานที่หรือกิจกรรมสำหรับข้อมูลล่าสุด
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ห้องนิทรรศการ ปิดวันที่ 3/22, 3/23, 9/27, 9/28, 2021
ค่าใช้จ่าย

ทะคะระโมะโนะ คัน:
500 เยนสำหรับผู้ใหญ่
400 เยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือนักเรียนมัธยมปลาย
300 เยนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

60 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
โงะคุระคุยุ มิชิมะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

90 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
มิชิมะ สกาย-วอล์ค

มิชิมะ สกาย-วอล์ค

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
อะชิโนะโคะ สกายไลน์

อะชิโนะโคะ สกายไลน์

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ