มิโฮะ โนะ มัตซึตบะระ (ป่าสนมิโฮะ)

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

Miho no Matsubara จัดว่าเป็นหนึ่งในสามวิวของญี่ปุ่น ความงามของสถานที่แห่งนี้ได้ปรากฏอยู่ในภาพเขียนอุคิโยะเอะและบทกวีวะกะตลอดมา

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิโฮะ, ชิมิซุ-คุ, ชิซุโอะกะ-ชิ, ชิซุโอะกะ-เค็น

การเข้าถึง

นั่งรถเมล์ 25 นาที จากสถานีเจอาร์ ชิมิซุ

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))