ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

ชื่อ "ฟูจิซ้าย" ถูกตั้งมาจากความเป็นจริงที่ว่า คุณจะสามารถมองเห็นฟูจิทางด้านซ้ายได้จากที่นี่เท่านั้น โดยระหว่างทางลงทางหลวงโทไคโดจากเอโดะ (โตเกียว) สามารถมองเห็นวิวด้านซ้ายของภูเขาไฟฟูจิได้ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น "สถานี 53 แห่งโทไคโดะ" ของฮิโรชิเงะ อุตางาวะ อีกด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานีโยะชิวะระ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศูนย์มรดกโลก ภูเขาไฟฟูจิ, ชิสึโอกะ

ศูนย์มรดกโลก ภูเขาไฟฟูจิ, ชิสึโอกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

สวนมิชิมะ ราขุจูเอ็น

สวนมิชิมะ ราขุจูเอ็น