โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

ฮิดะริ-ฟูจิ, ฟูจิฝั่งซ้าย ได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่นักเดินทางในสมัยเอโดะสามารมองเห็นภูเขาฟูจิอยู่ทางด้านซ้าย ในระหว่างการเดินทางไปยังเมืองเกียวโตบนถนนโทะไคโดะ สถานที่แห่งนี้ยังปรากฏอยู่ในภาพวาด " 53 สถานีของถนนโทะไคโดะ” (The Fifty-Three Stations of the Tokaido Road) โดย Hiroshige Ando ซึ่งเป็นจิตรกรอุคโอะเอะที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานีโยะชิวะระ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
โงะคุระคุยุ มิชิมะ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ