Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Miho Dam

Miho Dam

Một thẻ đập, một phiên bản đơn giản của ấn phẩm giản lược về đập Miho, được phân phát.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Lễ hội pháo hoa trên hồ Tanzawa

Lễ hội pháo hoa trên hồ Tanzawa

Yamakita
Bảo tàng tưởng niệm hồ Tanzawa, Miho No Le

Bảo tàng tưởng niệm hồ Tanzawa, Miho No Le

Yamakita
Đài quan sát công viên Tanzawako Chiyosawa

Đài quan sát công viên Tanzawako Chiyosawa

Yamakita
Hidamari no Sato

Hidamari no Sato

Yamakita