สวนไมโอะกะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ในสวนไมโอะกะคุณจะได้ชมวิวชนบทญี่ปุ่นเก่า เนินเขาและทุ่งหญ้าผสมผสานกันอย่างกลมกลืนในสวน สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นไม่นานมานี้จุดประสงค์เพื่อเก็บรักษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1764 ไมโอะกะ-โชะ, ทตซึตกะ-คุ, โยโกฮะมะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

โยโกฮะมะซับเวย์สายบลูไลน์ สถานีชิโมะอิอิดะ

รูปถ่าย

คามาคุระ แฮม โทมิโอกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คามาคุระ แฮม โทมิโอกะ

ถ้ำทะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

ถ้ำทะยะ

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ

โคะโคะโนะทุอิโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

โคะโคะโนะทุอิโดะ