ข้อมูลทั่วไป

ในสวนไมโอะกะคุณจะได้ชมวิวชนบทญี่ปุ่นเก่า เนินเขาและทุ่งหญ้าผสมผสานกันอย่างกลมกลืนในสวน สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นไม่นานมานี้จุดประสงค์เพื่อเก็บรักษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1764 ไมโอะกะ-โชะ, ทตซึตกะ-คุ, โยโกฮะมะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

โยโกฮะมะซับเวย์สายบลูไลน์ สถานีชิโมะอิอิดะ

รูปถ่าย

คามาคุระ แฮม โทมิโอกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ แฮม โทมิโอกะ

ถ้ำทะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถ้ำทะยะ

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ

โคะโคะโนะทุอิโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โคะโคะโนะทุอิโดะ