ข้อมูลทั่วไป

อาคารไมเด็นสร้างขึ้นในปี 1193 โดยมีหลังคาในแบบครึ่งปั้นหยาทรงโค้ง (karahafu, irimoya-zukuri) อาคารนี้ยังมีชื่อเรียกว่า "โบสถ์ส่วนล่าง" และมีการจัดพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ, 2-1-31, ยุคิโคะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ รถไฟสายเจอาร์ โยโกสุกะ

เวลาทำการ

6:30~20:30

วันหยุดทำการ

-

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย