โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

ศาลเจ้าตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ทางทิศตะวันตกของศาลเจ้าสึรุกะโอกะ ฮาจิมันกุหลัก โดยศาลาศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ และล้อมรอบด้วยธงสีแดง ของผู้คนจำนวนมากที่มาขอพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

6:30~20:30

ช่วงเวลา

15นาที

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ, JR สายโยโกสุกะ, สายรถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ต้นกิงโกะใหญ่

ต้นกิงโกะใหญ่

15 คามาคุระ
ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

60 คามาคุระ
อิมามิยะ

อิมามิยะ

60 คามาคุระ
ศาลเจ้ายุอิ วาคามิยะ

ศาลเจ้ายุอิ วาคามิยะ

60 คามาคุระ