ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
น้ำตกเคียวไร

น้ำตกเคียวไร

สายน้ำที่ไหลผ่านศาลเจ้าเท็นโชซัน คือ น้ำตกเคียวไร ซึ่งเป็นน้ำตกที่นักบวชบนภูเขาได้เกิดนิมิตรเกี่ยวกับความเสื่อมและวัฏจักรชีวิตของมนุษย์

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานียูกาวาระ รถไฟ JR สายโทไคโด

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

น้ำตกฮะคุน

น้ำตกฮะคุน

ยุกาวาระ
สายซึตบะคิ

สายซึตบะคิ

ฮาโกเนะ
โอกุยูกาวาระ ยุย

โอกุยูกาวาระ ยุย

ยุกาวาระ
เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

ยุกาวาระ