ข้อมูลทั่วไป

สายน้ำที่ไหลผ่านศาลเจ้าเท็นโชซัน คือ น้ำตกเคียวไร ซึ่งเป็นน้ำตกที่นักบวชบนภูเขาได้เกิดนิมิตรเกี่ยวกับความเสื่อมและวัฏจักรชีวิตของมนุษย์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยาคามิ, ยูกาวาระ, เขตอาชิงาราชิโมะ, คานากาวะ

การเข้าถึง

สถานียูกาวาระ รถไฟ JR สายโทไคโด

รูปถ่าย

น้ำตกฮะคุน
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกฮะคุน

สายซึตบะคิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สายซึตบะคิ

โอกุยูกาวาระ ยุย
พื้นที่ทางตะวันตก

โอกุยูกาวาระ ยุย

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ