ข้อมูลทั่วไป

ซึตบะกิ ไลน์ (Tsubaki Line) หมายถึงถนนทางหลวงจังหวัดคะนะงะวะ นัมเบอร์ 75 สายยุงะวะระ ฮะโกะเนะ เซ็นโงะคุฮะระ ที่ซึตบะกิ-ได (Tsubaki-dai) ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 50 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของคะนะงะวะ จะมีที่ราบสูงขนาดเล็กตั้งอยู่ตรงกลางของซึตบะกิ ไลน์ ที่เชื่อมต่อโอะคุ ยุงะวะระ ออนเซ็น กับไดคันซาน แถบนี้มีต้นคาเมลเลียอยู่จำนวนมากที่ขึ้นอยู่ตามถนนซึตบะกิ ไลน์ และฤดูชมดอกไม้คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยุงะวะระ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ

การเข้าถึง

สายโทะไคโดะ สถานียุงะวะระ

รูปถ่าย

น้ำตกฮะคุน
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกฮะคุน

น้ำตกเคียวไร
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกเคียวไร

ไดกันซาน สกาย เลานจ์
พื้นที่ทางตะวันตก

ไดกันซาน สกาย เลานจ์

ด่านเก็บเงินทางด่วนฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ด่านเก็บเงินทางด่วนฮะโกะเนะ