ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

ในบึงน้ำพุธรรมชาติ มีสัตว์นานาชนิดที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนัก อาทิเช่น กบต้นไม้สีเขียวของ Schlegel

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอกุยูกาวาระ ยุย

โอกุยูกาวาระ ยุย

ยุกาวาระ
โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

ยุกาวาระ
น้ำตกโกดัน

น้ำตกโกดัน

ยุกาวาระ
น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

ยุกาวาระ