เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

ในบึงน้ำพุธรรมชาติ มีสัตว์นานาชนิดที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนัก อาทิเช่น กบต้นไม้สีเขียวของ Schlegel

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยะคะมิ, ยุงะระวะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โอกุยูกาวาระ ยุย
พื้นที่ทางตะวันตก

โอกุยูกาวาระ ยุย

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

น้ำตกโกดัน
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกโกดัน

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)