เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก2ชม

ข้อมูลทั่วไป

ในบึงน้ำพุธรรมชาติ มีสัตว์นานาชนิดที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนัก อาทิเช่น กบต้นไม้สีเขียวของ Schlegel

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยะคะมิ, ยุงะระวะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 25

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ