คุซุฮะ-โนะ-อิเอะ (คุซุฮะ แคนยอน)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

หุบเขาแห่งนี้รายล้อมด้วยพรรณไม้เขียวชอุ่มและแม่น้ำคุซุฮะ ซึ่งไหลผ่านใจกลางพื้นที่ลุ่มฮะดะโนะ ฮะดะโนะ กรีนแลนด์ (Hadano Greenland) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับการยอมรับในปี 1987 ในฐานะ 'First National Trust' ของคะนะงะวะ สะพานแขวนคุซุฮะสร้างขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 1995 เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ 40 ปีของฮะดะโนะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1137 โซะยะ, ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิบุสะวะ

รูปถ่าย

ร้านคามากะ
พื้นที่โชะนัน

ร้านคามากะ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ
พื้นที่โชะนัน

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

เมซาน เซ็นเตอร์
พื้นที่โชะนัน

เมซาน เซ็นเตอร์