ข้อมูลทั่วไป

ถัวซากามิ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 สิ่งมหัศจรรย์แห่งคานากาวะ โดยถั่วซากามิของฮาดาโนะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นของนำโคอีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-15 โซยะ, ฮาดาโนะ, คานากาวะ
คุซุฮะ-โนะ-อิเอะ (คุซุฮะ แคนยอน)
พื้นที่โชะนัน

คุซุฮะ-โนะ-อิเอะ (คุซุฮะ แคนยอน)

เมซาน เซ็นเตอร์
พื้นที่โชะนัน

เมซาน เซ็นเตอร์

น้ำพุมาอิมาอิ
พื้นที่โชะนัน

น้ำพุมาอิมาอิ

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ