หลุมฝังศพโบราณคุโนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สุสานโบราณจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี้ โดยเฉพาะที่มีขนาด "Hyakutsuka no Ou" มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เมตร เนินดินในคุโนะมีชื่อเสียงในเรื่องแบบทรงกลม Takatsuka ที่ใช้กันในปลายสมัยโคะฟุน มีอยู่ประมาณ 120 หลุมในคะนะงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คุโนะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายไดยุอุซาน สถานีโงะยะคุระกัน

รูปถ่าย

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))

การแสดงหุ่นเชิดซากามิ
พื้นที่ทางตะวันตก

การแสดงหุ่นเชิดซากามิ

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

สวนดอกไม้โอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนดอกไม้โอดะวะระ