Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Mộ cổ Kuno

Mộ cổ Kuno

Những mỏm đất ở Kuno là một trong những mỏm đất tròn kiểu Takatsuka thuộc cuối thời Kofun lớn nhất tỉnh. Người ta ước tính có khoảng 120 trong số đó tồn tại. Các mỏm đất số 1, số 2, số 4 và số 15 là những gò chôn duy nhất còn lại ở Kuno.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến Daiyuuzan, ga Gohyakurakan

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chùa Choon (Tám vị thần may mắn của Odawara / Bishamonten (Vaisravana)) image

Chùa Choon (Tám vị thần may mắn của Odawara / Bishamonten (Vaisravana))

Odawara
Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami image

Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami

Odawara
Hội chợ Iizumi Kannon Daruma, chùa Iizumizan Shōfuku image

Hội chợ Iizumi Kannon Daruma, chùa Iizumizan Shōfuku

Odawara
Vườn hoa Odawara image

Vườn hoa Odawara

Odawara