Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Mộ cổ Kuno

Mộ cổ Kuno

Những mỏm đất ở Kuno là một trong những mỏm đất tròn kiểu Takatsuka thuộc cuối thời Kofun lớn nhất tỉnh. Người ta ước tính có khoảng 120 trong số đó tồn tại. Các mỏm đất số 1, số 2, số 4 và số 15 là những gò chôn duy nhất còn lại ở Kuno.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến Daiyuuzan, ga Gohyakurakan

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chùa Choon (Tám vị thần may mắn của Odawara / Bishamonten (Vaisravana))

Chùa Choon (Tám vị thần may mắn của Odawara / Bishamonten (Vaisravana))

Odawara
Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami

Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami

Odawara
Hội chợ Iizumi Kannon Daruma, chùa Iizumizan Shōfuku

Hội chợ Iizumi Kannon Daruma, chùa Iizumizan Shōfuku

Odawara
Vườn hoa Odawara

Vườn hoa Odawara

Odawara