ข้อมูลทั่วไป

Kujientobunsui ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมในปี 1998 (เฮเซ 10) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของหลักการผันน้ำแบบกาลักน้ำ และเป็นแหล่งผลิตน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1941 โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในขณะนั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-28-7 คุจิ, ทะคัตซึต-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย