Kuji Entobunsui

Yokohama, Kawasaki30phút

Tổng quan

Kujientobunsui được công nhận là di sản văn hoá vật thể vào năm 1998 (Heisei 10), có chức năng điều chỉnh lượng nước dẫn dòng bằng cách sử dụng nguyên tắc siphon. Đây là địa điểm cung cấp nước nông nghiệp tuyệt vời được xây dựng vào năm 1941, sử dụng công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-28-7 Kuji, quận Takatsu, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Công viên Kujibairin
Yokohama, Kawasaki 0

Công viên Kujibairin

Đền Mizonokuchi
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Mizonokuchi

Snova Mizonokuchi-R246
Yokohama, Kawasaki 0

Snova Mizonokuchi-R246

Chơi gôn tại công viên Tamagawa Unane
Yokohama, Kawasaki 0

Chơi gôn tại công viên Tamagawa Unane