Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Kuji Entobunsui

Kuji Entobunsui

Kujientobunsui được công nhận là di sản văn hoá vật thể vào năm 1998 (Heisei 10), có chức năng điều chỉnh lượng nước dẫn dòng bằng cách sử dụng nguyên tắc siphon. Đây là địa điểm cung cấp nước nông nghiệp tuyệt vời được xây dựng vào năm 1941, sử dụng công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Công viên Kujibairin image

Công viên Kujibairin

Kawasaki
Đền Mizonokuchi image

Đền Mizonokuchi

Kawasaki
Chơi gôn tại công viên Tamagawa Unane image

Chơi gôn tại công viên Tamagawa Unane

Kawasaki
Thành phố Kawasaki Oyama Kaido Furusato Kan image

Thành phố Kawasaki Oyama Kaido Furusato Kan

Kawasaki