โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อหาด "โยะโระงิ (Yurugi, Koyurugi, Koyorogi) " และได้ปรากฏในบทกวีหลายเล่ม รวมถึงหนังสือรวมเรื่องดังต่อไปนี้: Man'yoshu, Kokin Wakashū และ Shin Kokin Wakashū หลังจากสมัยเมจิ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับยักษ์ใหญ่ทางการเงินและนักเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่อได้สร้างวิลล่าของพวกเขาที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอโอะอิโสะ, โอโอะอิโสะ-โชะ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)
พื้นที่โชะนัน

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน
พื้นที่โชะนัน

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน

ชิงิทะซึตอัน
พื้นที่โชะนัน

ชิงิทะซึตอัน

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ
พื้นที่โชะนัน

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ