ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ต้นสนที่ยืนเรียงรายบนถนนโทะไคโดะนี้ ปลูกในสมัยเอโดะ และใช้เป็นที่หยุดพักของนักเดินทางในอดีต และยังมีกลิ่นอายของอดีตหลงเหลืออยู่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮิกะชิค่อยโสะ, โอะอิโซะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน
พื้นที่โชะนัน

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ
พื้นที่โชะนัน

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

ชิงิทะซึตอัน
พื้นที่โชะนัน

ชิงิทะซึตอัน

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ
พื้นที่โชะนัน

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ