ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนที่ยืนเรียงรายบนถนนโทะไคโดะนี้ ปลูกในสมัยเอโดะ และใช้เป็นที่หยุดพักของนักเดินทางในอดีต และยังมีกลิ่นอายของอดีตหลงเหลืออยู่

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

30 โออิโสะ
โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

30 โออิโสะ
ชิงิทะซึตอัน

ชิงิทะซึตอัน

45 โออิโสะ
อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

60 โออิโสะ