คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในขณะที่คุณเดินขึ้นไปบนถนนจากศาลเจ้าฮักเก็น ในคะมิ คิสะวะ คุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและไร่นาที่เป็นรูปพัด (Dan dan batake) บนภูเขา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมิคิชิสะวะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอะอิโซะ, สายโทะไคโดะ

เวลาทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

วันหยุดทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

น้ำตกคิริฟุริ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกคิริฟุริ

คิสะวะ ฮัคเค
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)