Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Yurugino)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Yurugino)

Khi bạn đi lên cao từ đền Hakken ở Kami Kisawa, bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ và những cánh đồng hình cánh quạt (Dan dan batake) bên sườn núi.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

7 ngày trong tuần

Thời gian

15phút

Ngày lễ 7 ngày trong tuần
Giá

Miễn phí

Đường đến

Ga Oiso, tuyến Tokaido

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Thác Kirifuri

Thác Kirifuri

Hiratsuka
Đền Hinomiya, Tateishi

Đền Hinomiya, Tateishi

Hiratsuka
Tám cảnh đẹp Kisawa

Tám cảnh đẹp Kisawa

Hiratsuka
Tám cảnh đẹp Kisawa (Ao Kisawa)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Ao Kisawa)

Hiratsuka