ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนคะวะโทะโนะฟุเระอะอิ (จุดโชคดีภูเขาฟูจิสำหรับความสุข ภูเขาฟูจิกลับหัว)

สวนคะวะโทะโนะฟุเระอะอิ (จุดโชคดีภูเขาฟูจิสำหรับความสุข ภูเขาฟูจิกลับหัว)

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำที่ต้นน้ำของสะพานคะมิคะวะ มีพื้นที่เปิดโล่งอยู่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร และมีสนามฟุตบอลและสนามเบสบอลอยู่ตรงกลาง วิวของภูเขาฟูจิที่มองจากบริเวณนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแปด 'วิวแม่น้ำสะกะมิที่ดีที่สุด' ในฐานะเป็นฟูจิแห่งสะมุคะวะ มิยะยะมะ (Fuji of Samukawa Miyayama) และมีการติดตั้งอนุสาวรีย์ในสวนอีกด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีมิยะยะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

ซามุคาวะ
ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ซามุคาวะ
สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ  และ ภูเขาฟูจิ)

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

ซามุคาวะ
สวนอิชิโนะมิยะ

สวนอิชิโนะมิยะ

ซามุคาวะ