จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

พื้นที่โชะนัน30นาที

รายละเอียด

โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์) จากสมัยนารา ขณะนี้มีเพียง 5 รายการเท่านั้นที่สามารถยืนยันได้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

584 คะวะนะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฟูจิสะวะ

รูปถ่าย

ูจิสะวะ ซานได ยะโตะ

ูจิสะวะ ซานได ยะโตะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)