โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์) จากสมัยนารา ขณะนี้มีเพียง 5 รายการเท่านั้นที่สามารถยืนยันได้

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฟูจิสะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

พื้นที่โชะนัน
สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

พื้นที่โชะนัน
ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

พื้นที่โชะนัน
อดีตบ้านพักคอนโดะ

อดีตบ้านพักคอนโดะ

พื้นที่โชะนัน