โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คะนะสะวะ-มิชิ (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

คะนะสะวะ-มิชิ (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

ก่อนถึงโฮะโดะงะยะ-จุกุไปเล็กน้อย บนถนนโทะไคโดะ คือสี่แยกที่มีชื่อว่า คะนะสะวะ โยะโคะโชะ ถนนที่วิ่งจากที่นี่ไปยังคะมิโอโอะกะ และเลยไปที่โนะเค็นโดะจนถึง คะนะสะวะ ฮัคเค เรียกว่าถนนคะนะสะวะ ในสมัยเอะโดะถนนสายนี้เคยเป็นเส้นทางไปยัง คะนะสะวะ ฮัคเค ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้นเคยของผู้คน และเชื่อมต่อกับทางหลวงคะนะสะวะ ซึ่งวิ่งผ่านไปยังเมืองคามาคุระผ่านทางอะไซนะคิริโดะชิ ด้วยเหตุนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้ถนนสายนี้ เพื่อไปเที่ยวชมคามาคุระและเอะโนะชิมะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะบุนโคะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุวะนะยะ

คุวะนะยะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่

ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ถนนช้อปปิ้งโยโกฮามะ โคฟุคุจิ มัตสึบาระ

ถนนช้อปปิ้งโยโกฮามะ โคฟุคุจิ มัตสึบาระ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ