คะนะสะวะ-มิชิ (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ก่อนถึงโฮะโดะงะยะ-จุกุไปเล็กน้อย บนถนนโทะไคโดะ คือสี่แยกที่มีชื่อว่า คะนะสะวะ โยะโคะโชะ ถนนที่วิ่งจากที่นี่ไปยังคะมิโอโอะกะ และเลยไปที่โนะเค็นโดะจนถึง คะนะสะวะ ฮัคเค เรียกว่าถนนคะนะสะวะ ในสมัยเอะโดะถนนสายนี้เคยเป็นเส้นทางไปยัง คะนะสะวะ ฮัคเค ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้นเคยของผู้คน และเชื่อมต่อกับทางหลวงคะนะสะวะ ซึ่งวิ่งผ่านไปยังเมืองคามาคุระผ่านทางอะไซนะคิริโดะชิ ด้วยเหตุนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้ถนนสายนี้ เพื่อไปเที่ยวชมคามาคุระและเอะโนะชิมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะนะซะวะ, โยโกฮะมะ ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะบุนโคะ

รูปถ่าย

คุวะนะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คุวะนะยะ

ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่

วัดโคะฟุกุ จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดโคะฟุกุ จิ

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)