โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

สวนกุหลาบและสวนสมุนไพรโยโกฮะมะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้ 5 โซน คือ โซนสวนกุหลาบและคลีมาทิส (Clematis) โซนสวนกุหลาบและพรรณไม้ยืนต้น (Perennial) โซนสวนกุหลาบและสมุนไพร โซนสวนกุหลาบและหญ้าประดับ และสุดท้ายโซนสวนกุหลาบและพรรณไม้พุ่ม เดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชมดอกกุหลาบกว่า 1,800 สายพันธ์ และ 2,000 ต้น นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับคลีมาทิสและพรรณไม้ยืนต้นไม้หลากหลายสายพันธ์อีกด้วย ในเดือนมิถุนายน ไฮเดรนเยีย 300 สายพันธุ์และดอกกุหลาบจะแข่งกันบาน อุโมงค์กุหลาบของที่สวนนั้นเป็นที่นิยมกันมาก

ข้อมูลสำคัญ

วันหยุดทำการ วันหยุดปีใหม่
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: ตั้งแต่ 500- 1,000 เยน นักเรียนประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น: 200-400 เยน เด็กที่อายุน้อยกว่าวัยเรียน: ฟรี

การเข้าถึง

สายโสะเทะซึต สถานีนิชิ-โยโกฮะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดโคะฟุกุ จิ

วัดโคะฟุกุ จิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
สะพานมินะโตะมิไร

สะพานมินะโตะมิไร

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ไซเคิล ทราเวลชั่น

ไซเคิล ทราเวลชั่น

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ