กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

กระเช้าไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีโอะวะคุดะนิและสถานีโทะเง็นได ซึ่งคุณสามารถชมเมืองฮะโกะเนะ จากระดับความสูงประมาณ 1000 เมตร ด้วยการใช้ DLM กระเช้าไฟฟ้าใหม่ล่าสุดและสะดวกสบาย จะช่วยให้คุณมองเห็นภูเขาฟูจิ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

(1300 โงะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ), สถานีโอะวะคุดะนิ (1251 เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ), สถานีอุบะโกะ (1244 เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ), สถานีโทะเง็นได

การเข้าถึง

สถานีโซซาน, สถานีโอะวะคุดะนิ, สถานีอุบะโคะ, สถานีโทะเง็นได

เวลาทำการ

มีนาคม ~ พฤศจิกายน: 9.00 ~ 17.00, ธันวาคม ~ กุมภาพันธ์: 9.00 ~ 16.15

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับแผนการ

รูปถ่าย

คุ-โมะ ฮาโกเน่
พื้นที่ทางตะวันตก

คุ-โมะ ฮาโกเน่

ระเบียงชมวิวโซซาน
พื้นที่ทางตะวันตก

ระเบียงชมวิวโซซาน

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ