โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดโบราณในคามาคุระ

เคล็ดลับการเดินทาง

ถือกำเนิดในปีศักราช 734 วัดขนาดเล็กที่มีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ ซุกิโมโตะ หมายถึง "ใต้ต้นสน" เนื่องจากในตำนาน รูปประติมากรรมพระแม่กวนอิมโบราณ 3 องค์ที่คุณเห็นที่นี่นั้นได้ถูกหลบซ่อนไว้บนพื้นหลังต้นไม้ ทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ วันธรรมดา 9:00-15:00 น., วันหยุดสุดสัปดาห์ 9:30-16:00 น.

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ เปิดทุกวัน
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป) 200 เยน
เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา) 100 เยน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

โยโกะสุกะ· มิอุระ
โจเยียวจิ คิเซ็นอัน (ชาเขียวมัทฉะในห้องเสื่อทาทามิ)

โจเยียวจิ คิเซ็นอัน (ชาเขียวมัทฉะในห้องเสื่อทาทามิ)

โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

โยโกะสุกะ· มิอุระ