โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดโบราณในคามาคุระ

เคล็ดลับการเดินทาง

ถือกำเนิดในปีศักราช 734 วัดขนาดเล็กที่มีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ ซุกิโมโตะ หมายถึง "ใต้ต้นสน" เนื่องจากในตำนาน รูปประติมากรรมพระแม่กวนอิมโบราณ 3 องค์ที่คุณเห็นที่นี่นั้นได้ถูกหลบซ่อนไว้บนพื้นหลังต้นไม้ ทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ วันธรรมดา 9:00-15:00 น., วันหยุดสุดสัปดาห์ 9:30-16:00 น.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ เปิดทุกวัน
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป) 200 เยน
เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา) 100 เยน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

60 โยโกะสุกะ· มิอุระ
โจเยียวจิ คิเซ็นอัน (ชาเขียวมัทฉะในห้องเสื่อทาทามิ)

โจเยียวจิ คิเซ็นอัน (ชาเขียวมัทฉะในห้องเสื่อทาทามิ)

30 โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

30 โยโกะสุกะ· มิอุระ
คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

60 โยโกะสุกะ· มิอุระ