วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

วัดโบราณในคามาคุระ

เคล็ดลับการเดินทาง

ถือกำเนิดในปีศักราช 734 วัดขนาดเล็กที่มีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ ซุกิโมโตะ หมายถึง "ใต้ต้นสน" เนื่องจากในตำนาน รูปประติมากรรมพระแม่กวนอิมโบราณ 3 องค์ที่คุณเห็นที่นี่นั้นได้ถูกหลบซ่อนไว้บนพื้นหลังต้นไม้ ทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

903 นิไคโดะ คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

8:00~16:15

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป) 200 เยน, เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา) 100 เยน

รูปถ่าย

โรงแรมคามาคุระ โคคอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

วัดโฮะโคะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)