ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

※เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตอนนี้เราปิดให้บริการแล้ว

เดิมทีแล้วที่ดินของมินาฮารุ-โสะ ถูกซื้อไปในปี 1907 (ยุคเมจิที่ 40) และบ้านหลังที่สองแห่งนี้ถูกสร้างไว้สำหรับเคอิโกะ คิโยอุระ หลังจากนั้นในปี 1914 (ยุคไทโชที่ 3) โคกิ-อันและสถานที่พักผ่อนสำหรับยามากาตะ อาติโตโมะ ก็ถูกสร้างเพิ่มทางทิศใต้ นอกจากนี้ โคกิ-อันในฐานะบ้านหลังที่สองของยามากาตะ อาริโตโมะ คือ มินาฮารุ-โสะ และ อาคัตสุกิ-เทอิ โดยมีเพียงมินาฮารุ-โสะที่ถูกย้ายไปจากเมืองนี้ และสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

853 อิตาบาชิ, โอดะวาระ, คานางาวะ

รูปถ่าย

โคะคิอัน
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะคิอัน

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน
พื้นที่ทางตะวันตก

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน