Oketsubogun (Hầm mộ) Jinkoji

Khu vực Shonan30phút

Tổng quan

Đây là những oketsubogun (hầm mộ) có từ thời Nara. Hiện tại chỉ còn 5 hầm mộ có thể được xác nhận.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

584 Kawana, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Ga JR Fujisawa

Hình ảnh

Fujisawa Sandai Yato
Khu vực Shonan 5

Fujisawa Sandai Yato

Đền Kawana Gorei
Khu vực Shonan 0

Đền Kawana Gorei

Kawana Shimizuyato
Khu vực Shonan 2

Kawana Shimizuyato

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)
Khu vực Shonan 7

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)