ข้อมูลทั่วไป

สวนสาธารณะที่คุณสามารถชมวิวเมืองฟูจิสะวะ เอะโนะชิมะ และอ่าวสะกะมิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-4 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฟูจิสะวะ-ฮอนมะชิ

รูปถ่าย

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน
พื้นที่โชะนัน

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ
พื้นที่โชะนัน

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าชิระฮะตะ

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโชกอน-จิ